Vellea Home |TERMENI GENERALI si reguli de participare la jocul

Ce set de dormitor vrei să creăm pentru tine?”,

organizat de Vellea HomeI. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Vellea Home” EOOD , cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu CUI 206300273, denumit in continuare „Vellea Home” sau Organizatorul.II. DESPRE JOC (fara achizitie de produse).

Art.2.(1) ) Vellea Home organizeaza un joc „Ce set de dormitor vrei să creăm pentru tine?” pentru a castiga in total 1 premii - Lenjerie de pat 2 piese. Se poate participa la joc prin indeplinirea tuturor conditiilor descrise mai jos. 25.09.2023 pana la 30.09.2023 Anuntarea castigatorilor in data de 02.10.2023, intr-un comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului.

(2) Participarea la joc nu are legatura cu achizitionarea/utilizarea bunurilor si/sau serviciilor furnizate de Organizatori.III. PARTICIPANTI

Art. 3. La Joc poate participa orice persoana fizica apta, cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (copii, parinti si soti), nu au voie sa participe la Joc.IV. CONDITII

Art. 4. La 25.09.2023 Organizatorul va publica o postare pe pagina sa oficiala de Facebook / https://www.facebook.com/velleahome.ro/ .

Fiecare participant la Joc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in perioada 25.09.2023 pana la 30.09.2023 inclusiv, ora 23:59. https://www.facebook.com/velleahome.ro/ pentru a fi eligibil pentru a participa la tombola.

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba o inregistrare valabila(profil personal ) pe Facebook inregistrat la adresa de internet www.facebook.com . Inregistrarea pe Facebook se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.

  • Pentru a scrie într-un comentariu sub joc, postați un răspuns la întrebarea „ Ce set de dormit doriți să vă facem - un set de dormit Teria sau un set de dormit Arena?

 

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii este de 1 Lenjerie de pat 2 piese furnizate de Vellea Home.

https://velleahome.ro/lenjerie-de-pat-180

(2) Premiul " Lenjerie de pat 2 piese " reprezinta venituri nemonetare supuse impozitului final in conformitate cu art. 38, alin.14 din Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice.VI. DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

Art. 6. Jocul este organizat si desfasurat doar pentru teritoriul Republicii Romania.VII. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA JOC

Art. 7. Acesti Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatiile dintre Organizator, pe de o parte, si participantii la Joc, pe de alta parte, precum si conditiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Desfasurarea si participarea la Joc se realizeaza in conformitate cu prezentele conditii generale si cu regulile stabilite mai jos.

(2) Nu este permisa inlocuirea premiului cu echivalentul sau banesc.

Art. 9. (1) Termenii si Conditiile Generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizatori.

(2) Actiunea modificarilor si completarilor este in vigoare si ii obliga pe participanti din momentul anuntarii acestora pe site-ul www.velleahome.ro .Articolul 10 Regulilз jocului sunt obligatorii și aceleași pentru toți participanții.

Art. 11. (1) Oricine a îndeplinit corect condițiile Jocului și a respectat prezentele Reguli, participă la tombolă pentru a câștiga un premiu. Tragerea la sorți se va face prin tragere la sorți, prin intermediul platformei https://commentpicker.com/1 câștigător și 1 rezervă.


(2) Oricine doreste sa participe la joc poate participa in fiecare zi pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate caștiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunța numele participantului câștigător pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MobilaVidenov . Participantul câștigător va fi anunțat printr-o publicație pe pagina oficială a Organizatorului. Câștigătorul trebuie să contacteze organizatorul prin mesaj privat prin intermediul platformei Facebook în termen de 3 zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorilor. Dacă câștigătorii nu îl contactează pe Promotor în această perioadă, ei vor pierde premiul, iar Promotorul va anunța participantul câștigător alternativ ca participant câștigător. Premiile vor fi livrate de către Organizatori la adresa și persoana de contact specificate de câștigători.(2) Premiul va fi trimis la adresa specificată de respectivul câștigător în termen de 15 zile de la data primirii de către Câștigător. Premiul se primește numai pe teritoriul Republicii România, personal persoanei care a participat la Joc. Pentru a revendica premiul, Câștigătorul trebuie să-și prezinte actul de identitate pentru a verifica identitatea și vârsta Câștigătorul.(3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un protocol de acceptare-predare, care atesta livrarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile referitoare la premiul in cauza (nume si prenume si codul numeric personal -CNP).(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in termen de doua vizite, aceasta pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru aceasta.(5) In conformitate cu articolul 13, alineatul 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile in cauza cu o valoare de peste 250 RON sunt impozabile. Organizatorul precizeaza taxa in Referinta de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datorata se plateste de catre Organizator.

Art. 13. In cazul in care un participant a transmis date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Organizatorul este administratorul datelor personale colectate ale participantilor in legatura cu participarea la Joc.

(2) Prin faptul participarii la joc, participantul concret declara ca indeplineste cerintele prezentului regulament, ca este de acord ca datele personale furnizate de acesta sa fie prelucrate de catre Organizatorul jocului, in calitatea sa de administratorul datelor cu caracter personal, precum si cel care s-a familiarizat cu prezentele reguli, este de acord cu acestea si le accepta, obligandu-se sa le respecte.

(3) Organizatorul ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participantilor colectate prin pagina Organizatorului pentru participarea la Joc sunt distruse in termen de doua luni de la expirarea Jocului, cu exceptia e-mail-urilor participantilor care au acceptat sa primeasca informatii despre promotii si oferte curente oferite de Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand in acest fel astfel de materiale de la participarea la joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal:

https://velleahome.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

(7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8) Prin publicarea materialelor pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc.

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive independente de vointa sa rezonabila (forta majora, evenimente intamplatoare, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la Internet etc.).

Art. 16. Organizatorul are dreptul de a inceta Jocul in orice moment din motive tehnice, modificari relevante ale legislatiei in vigoare, ordine ale autoritatilor competente ale statului si/sau circumstante de forta majora, ca atare sunt considerate evenimente si fenomene care sunt exterioare, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila indeplinirea subiectului acestei tombole. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta in mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorii nu datoreaza despagubiri catre Participanti.

Art. 17. Pentru tot ceea ce nu este reglementat cu prezentii termeni si conditii generale ale Jocului, se aplica Termenii si Conditiile Generale ale companiei „Vellea Home EOOD”, specificate pe site-ul www.videnov.ro.In vigoare din 25.09.2023------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMENI GENERALI si reguli de participare la jocul „Ce set de dormitor vrei să creăm pentru tine?”,

organizat de Vellea HomeI. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Vellea Home” EOOD , cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu CUI 206300273, denumit in continuare „Vellea Home” sau Organizatorul.II. DESPRE JOC (fara achizitie de produse).

Art.2.(1) ) Vellea Home organizeaza un joc „„Ce set de dormitor vrei să creăm pentru tine?”,” pentru a castiga in total 1 premii - Lenjerie de pat 2 piese . Se poate participa la joc prin indeplinirea tuturor conditiilor descrise mai jos. 25.09.2023 pana la 30.09.2023 Anuntarea castigatorilor in data de 02.10.2023, intr-un comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala de Instagram a Organizatorului.

(2) Participarea la joc nu are legatura cu achizitionarea/utilizarea bunurilor si/sau serviciilor furnizate de Organizatori.III. PARTICIPANTI

Art. 3. La Joc poate participa orice persoana fizica apta, cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (copii, parinti si soti), nu au voie sa participe la Joc.IV. CONDITII

Art. 4. La 25.09.2023 Organizatorul va publica o postare pe profilul sau oficial de Instagram / https://www.instagram.com/velleahome.ro/ .

Fiecare participant la Joc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in perioada 25.09.2023 pana la 30.10.2023 inclusiv, ora 23:59. https://www.instagram.com/velleahome.ro/ pentru a fi eligibil pentru a participa la tombola.

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba un profil Instagram valabil inregistrat la adresa de internet www.instagram.com Inregistrarea pe Instagram se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.Sa urmareasca profilul oficial de Instagram al Organizatorului

https://www.instagram.com/velleahome.ro/

Sa eticheteze cel putin un prieten (utilizator) intr-un comentariu sub postarea care incepe jocul.

  • Pentru a scrie într-un comentariu sub joc, postați un răspuns la întrebarea „Ce set de dormit doriți să vă facem - un set de dormit Teria sau un set de dormit Arena?

 

 

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii este de 1 Lenjerie de pat 2 piese furnizate de Vellea Home.

https://velleahome.ro/lenjerie-de-pat-180

(2) Premiul " Lenjerie de pat 2 piese " reprezinta venituri nemonetare supuse impozitului final in conformitate cu art. 38, alin.14 din Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice.VI. DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

Art. 6. Jocul este organizat si desfasurat doar pentru teritoriul Republicii Romania.VII. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA JOC

Art. 7. Acesti Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatiile dintre Organizator, pe de o parte, si participantii la Joc, pe de alta parte, precum si conditiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Desfasurarea si participarea la Joc se realizeaza in conformitate cu prezentele conditii generale si cu regulile stabilite mai jos.

(2) Nu este permisa inlocuirea premiului cu echivalentul sau banesc.

Art. 9. (1) Termenii si Conditiile Generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizatori.

(2) Actiunea modificarilor si completarilor este in vigoare si ii obliga pe participanti din momentul anuntarii acestora pe site-ul www.velleahome.ro .

Art. 10. Regulile Jocului sunt obligatorii si sunt aceleasi pentru toti Participantii.

Art. 11. (1) Oricine a îndeplinit corect condițiile Jocului și a respectat prezentele Reguli, participă la tombolă pentru a câștiga un premiu. Tragerea la sorți se va face prin tragere la sorți, prin intermediul platformei https://commentpicker.com/1 câștigător și 1 rezervă.


(2) Oricine doreste sa participe la joc poate participa in fiecare zi pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate caștiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunta numele participantilor castigatori pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/velleahome.ro/. Participantul câștigător va fi anunțat printr-o publicație pe pagina oficială a Organizatorului. Fiecare dintre castigatori trebuie sa contacteze organizatorul prin mesaj privat prin intermediul platformei Instagram in termen de 3 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor. In cazul in care castigatorii nu contacteaza Organizatorii in aceasta perioada, acestia vor pierde premiul, iar Organizatorul va declara drept participant castigator participantul castigator rezerva. Premiile vor fi livrate de catre Organizatori la adresa si persoana de contact specificate de castigatori.

(2) Premiile se trimit la adresa indicata de respectivul castigator in termen de 15 zile de la primirea datelor de la Castigator. Premiul se primeste numai pe teritoriul Republicii Romania ,personal catre de persoana care a participat la Joc. Pentru a primi premiul, Castigatorul isi prezinta buletinul de identitate pentru a se verifica identitatea si varsta Castigatorului.

(3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un protocol de acceptare-predare, care atesta livrarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile referitoare la premiul in cauza (nume si prenume si codul numeric personal -CNP).(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in termen de doua vizite, aceasta pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru aceasta.(5) In conformitate cu articolul 13, alineatul 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile in cauza cu o valoare de peste 250 RON sunt impozabile. Organizatorul precizeaza taxa in Referinta de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datorata se plateste de catre Organizator.

Art. 13. In cazul in care un participant a transmis date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Organizatorul este administratorul datelor personale colectate ale participantilor in legatura cu participarea la Joc.

(2) Prin faptul participarii la joc, participantul concret declara ca indeplineste cerintele prezentului regulament, ca este de acord ca datele personale furnizate de acesta sa fie prelucrate de catre Organizatorul jocului, in calitatea sa de administratorul datelor cu caracter personal, precum si cel care s-a familiarizat cu prezentele reguli, este de acord cu acestea si le accepta, obligandu-se sa le respecte.

(3) Organizatorul ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participantilor colectate prin pagina Organizatorului pentru participarea la Joc sunt distruse in termen de doua luni de la expirarea Jocului, cu exceptia e-mail-urilor participantilor care au acceptat sa primeasca informatii despre promotii si oferte curente oferite de Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand in acest fel astfel de materiale de la participarea la joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal:

https://videnov.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

(7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8) Prin publicarea materialelor pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc.

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive independente de vointa sa rezonabila (forta majora, evenimente intamplatoare, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la Internet etc.).

Art. 16. Organizatorul are dreptul de a inceta Jocul in orice moment din motive tehnice, modificari relevante ale legislatiei in vigoare, ordine ale autoritatilor competente ale statului si/sau circumstante de forta majora, ca atare sunt considerate evenimente si fenomene care sunt exterioare, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila indeplinirea subiectului acestei tombole. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta in mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorii nu datoreaza despagubiri catre Participanti.

Art. 17. Pentru tot ceea ce nu este reglementat cu prezentii termeni si conditii generale ale Jocului, se aplica Termenii si Conditiile Generale ale companiei „Vellea Home EOOD”, specificate pe site-ul www.videnov.ro.In vigoare din 25.09.2023------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMENI GENERALI si reguli de participare la jocul

Joacă pentru un accesoriu grozav pentru casă”,

organizat de Vellea HomeI. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Vellea Home” EOOD , cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu CUI 206300273, denumit in continuare „Vellea Home” sau Organizatorul.II. DESPRE JOC (fara achizitie de produse).

Art.2.(1) ) Vellea Home organizeaza un joc „Joacă pentru un accesoriu grozav pentru casă” pentru a castiga in total 1 premii -Tablou . Se poate participa la joc prin indeplinirea tuturor conditiilor descrise mai jos. 26.08.2023 pana la 31.08.2023 Anuntarea castigatorilor in data de 01.09.2023, intr-un comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului.

(2) Participarea la joc nu are legatura cu achizitionarea/utilizarea bunurilor si/sau serviciilor furnizate de Organizatori.III. PARTICIPANTI

Art. 3. La Joc poate participa orice persoana fizica apta, cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (copii, parinti si soti), nu au voie sa participe la Joc.IV. CONDITII

Art. 4. La 26.08.2023 Organizatorul va publica o postare pe pagina sa oficiala de Facebook / https://www.facebook.com/velleahome.ro/ .

Fiecare participant la Joc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in perioada 26.08.2023 pana la 31.08.2023 inclusiv, ora 23:59. https://www.facebook.com/velleahome.ro/ pentru a fi eligibil pentru a participa la tombola.

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba o inregistrare valabila(profil personal ) pe Facebook inregistrat la adresa de internet www.facebook.com . Inregistrarea pe Facebook se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.

  • Pentru a scrie într-un comentariu sub joc, postați un răspuns la întrebarea „Scrieți într-un comentariu numele canapelei pe care doriți să o REDUCEȚI CU TOTAL 50% în septembrie și de ce!”

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii este de 1 Tablou furnizate de Vellea Home.

https://velleahome.ro/panou-20

(2) Premiul " Tablou " reprezinta venituri nemonetare supuse impozitului final in conformitate cu art. 38, alin.14 din Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice.

VI. DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

Art. 6. Jocul este organizat si desfasurat doar pentru teritoriul Republicii Romania.VII. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA JOC

Art. 7. Acesti Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatiile dintre Organizator, pe de o parte, si participantii la Joc, pe de alta parte, precum si conditiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Desfasurarea si participarea la Joc se realizeaza in conformitate cu prezentele conditii generale si cu regulile stabilite mai jos.

(2) Nu este permisa inlocuirea premiului cu echivalentul sau banesc.

Art. 9. (1) Termenii si Conditiile Generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizatori.

(2) Actiunea modificarilor si completarilor este in vigoare si ii obliga pe participanti din momentul anuntarii acestora pe site-ul www.velleahome.ro .

Articolul 10 Regulile jocului sunt obligatorii și aceleași pentru toți participanții.

Art. 11. (1) Oricine a îndeplinit corect condițiile Jocului și a respectat prezentele Reguli, participă la tombolă pentru a câștiga un premiu. Tragerea la sorți se va face prin tragere la sorți, prin intermediul platformei https://commentpicker.com/1 câștigător și 1 rezervă.


(2) Oricine doreste sa participe la joc poate participa in fiecare zi pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate caștiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunța numele participantului câștigător pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MobilaVidenov . Participantul câștigător va fi anunțat printr-o publicație pe pagina oficială a Organizatorului. Câștigătorul trebuie să contacteze organizatorul prin mesaj privat prin intermediul platformei Facebook în termen de 3 zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorilor. Dacă câștigătorii nu îl contactează pe Promotor în această perioadă, ei vor pierde premiul, iar Promotorul va anunța participantul câștigător alternativ ca participant câștigător. Premiile vor fi livrate de către Organizatori la adresa și persoana de contact specificate de câștigători.

(2) Premiul va fi trimis la adresa specificată de respectivul câștigător în termen de 15 zile de la data primirii de către Câștigător. Premiul se primește numai pe teritoriul Republicii România, personal persoanei care a participat la Joc. Pentru a revendica premiul, Câștigătorul trebuie să-și prezinte actul de identitate pentru a verifica identitatea și vârsta Câștigătorul.

(3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un protocol de acceptare-predare, care atesta livrarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile referitoare la premiul in cauza (nume si prenume si codul numeric personal -CNP).

(4) In azul in care nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in termen de doua vizite, aceasta pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru aceasta.

(5) In conformitate cu articolul 13, alineatul 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile in cauza cu o valoare de peste 250 RON sunt impozabile. Organizatorul precizeaza taxa in Referinta de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datorata se plateste de catre Organizator.

Art. 13. In cazul in care un participant a transmis date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Organizatorul este administratorul datelor personale colectate ale participantilor in legatura cu participarea la Joc.

(2) Prin faptul participarii la joc, participantul concret declara ca indeplineste cerintele prezentului regulament, ca este de acord ca datele personale furnizate de acesta sa fie prelucrate de catre Organizatorul jocului, in calitatea sa de administratorul datelor cu caracter personal, precum si cel care s-a familiarizat cu prezentele reguli, este de acord cu acestea si le accepta, obligandu-se sa le respecte.

(3) Organizatorul ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participantilor colectate prin pagina Organizatorului pentru participarea la Joc sunt distruse in termen de doua luni de la expirarea Jocului, cu exceptia e-mail-urilor participantilor care au acceptat sa primeasca informatii despre promotii si oferte curente oferite de Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand in acest fel astfel de materiale de la participarea la joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal:

https://velleahome.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

(7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8) Prin publicarea materialelor pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc.

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive independente de vointa sa rezonabila (forta majora, evenimente intamplatoare, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la Internet etc.).

Art. 16. Organizatorul are dreptul de a inceta Jocul in orice moment din motive tehnice, modificari relevante ale legislatiei in vigoare, ordine ale autoritatilor competente ale statului si/sau circumstante de forta majora, ca atare sunt considerate evenimente si fenomene care sunt exterioare, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila indeplinirea subiectului acestei tombole. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta in mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorii nu datoreaza despagubiri catre Participanti.

Art. 17. Pentru tot ceea ce nu este reglementat cu prezentii termeni si conditii generale ale Jocului, se aplica Termenii si Conditiile Generale ale companiei „Vellea Home EOOD”, specificate pe site-ul www.videnov.ro.

In vigoare din 26.08.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMENI GENERALI si reguli de participare la jocul „Joacă pentru un accesoriu grozav pentru casă”,

organizat de Vellea HomeI. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Vellea Home” EOOD , cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu CUI 206300273, denumit in continuare „Vellea Home” sau Organizatorul.II. DESPRE JOC (fara achizitie de produse).

Art.2.(1) ) Vellea Home organizeaza un joc „Joacă pentru un accesoriu grozav pentru casă i” pentru a castiga in total 1 premii -1 Tablou . Se poate participa la joc prin indeplinirea tuturor conditiilor descrise mai jos. 26.08.2023 pana la 31.08.2023 Anuntarea castigatorilor in data de 01.09.2023, intr-un comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului.

(2) Participarea la joc nu are legatura cu achizitionarea/utilizarea bunurilor si/sau serviciilor furnizate de Organizatori.III. PARTICIPANTI

Art. 3. La Joc poate participa orice persoana fizica apta, cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (copii, parinti si soti), nu au voie sa participe la Joc.IV. CONDITII

Art. 4. La 26.08.2023 Organizatorul va publica o postare pe profilul sau oficial de Instagram / https://www.instagram.com/velleahome.ro/ .

Fiecare participant la Joc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in perioada 26.08.2023 pana la 31.08.2023 inclusiv, ora 23:59. https://www.instagram.com/velleahome.ro/ pentru a fi eligibil pentru a participa la tombola.

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba un profil Instagram valabil inregistrat la adresa de internet www.instagram.com Inregistrarea pe Instagram se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.Sa urmareasca profilul oficial de Instagram al Organizatorului

https://www.instagram.com/velleahome.ro/

  • Sa eticheteze cel putin un prieten (utilizator) intr-un comentariu sub postarea care incepe jocul.

  • Pentru a scrie într-un comentariu sub joc, postați un răspuns la întrebarea „Scrieți într-un comentariu numele canapelei pe care doriți să o REDUCEȚI CU TOTAL 50% în septembrie și de ce!”

 

 

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii este de 1 1 Tablou furnizate de Vellea Home.

https://velleahome.ro/panou-20

(2) Premiul " Set masa + scaune Regas" reprezinta venituri nemonetare supuse impozitului final in conformitate cu art. 38, alin.14 din Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice.VI. DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

Art. 6. Jocul este organizat si desfasurat doar pentru teritoriul Republicii Romania.VII. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA JOC

Art. 7. Acesti Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatiile dintre Organizator, pe de o parte, si participantii la Joc, pe de alta parte, precum si conditiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Desfasurarea si participarea la Joc se realizeaza in conformitate cu prezentele conditii generale si cu regulile stabilite mai jos.

(2) Nu este permisa inlocuirea premiului cu echivalentul sau banesc.

Art. 9. (1) Termenii si Conditiile Generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizatori.

(2) Actiunea modificarilor si completarilor este in vigoare si ii obliga pe participanti din momentul anuntarii acestora pe site-ul www.velleahome.ro .

Art. 10. Regulile Jocului sunt obligatorii si sunt aceleasi pentru toti Participantii.

Art. 11. (1) Oricine a îndeplinit corect condițiile Jocului și a respectat prezentele Reguli, participă la tombolă pentru a câștiga un premiu. Tragerea la sorți se va face prin tragere la sorți, prin intermediul platformei https://commentpicker.com/1 câștigător și 1 rezervă.


(2) Oricine doreste sa participe la joc poate participa in fiecare zi pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate caștiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunta numele participantilor castigatori pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/velleahome.ro/. Participantul câștigător va fi anunțat printr-o publicație pe pagina oficială a Organizatorului. Fiecare dintre castigatori trebuie sa contacteze organizatorul prin mesaj privat prin intermediul platformei Instagram in termen de 3 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor. In cazul in care castigatorii nu contacteaza Organizatorii in aceasta perioada, acestia vor pierde premiul, iar Organizatorul va declara drept participant castigator participantul castigator rezerva. Premiile vor fi livrate de catre Organizatori la adresa si persoana de contact specificate de castigatori.

(2) Premiile se trimit la adresa indicata de respectivul castigator in termen de 15 zile de la primirea datelor de la Castigator. Premiul se primeste numai pe teritoriul Republicii Romania ,personal catre de persoana care a participat la Joc. Pentru a primi premiul, Castigatorul isi prezinta buletinul de identitate pentru a se verifica identitatea si varsta Castigatorului.

(3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un protocol de acceptare-predare, care atesta livrarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile referitoare la premiul in cauza (nume si prenume si codul numeric personal -CNP).

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in termen de doua vizite, aceasta pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru aceasta.

(5) In conformitate cu articolul 13, alineatul 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile in cauza cu o valoare de peste 250 RON sunt impozabile. Organizatorul precizeaza taxa in Referinta de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datorata se plateste de catre Organizator.

Art. 13. In cazul in care un participant a transmis date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Organizatorul este administratorul datelor personale colectate ale participantilor in legatura cu participarea la Joc.

(2) Prin faptul participarii la joc, participantul concret declara ca indeplineste cerintele prezentului regulament, ca este de acord ca datele personale furnizate de acesta sa fie prelucrate de catre Organizatorul jocului, in calitatea sa de administratorul datelor cu caracter personal, precum si cel care s-a familiarizat cu prezentele reguli, este de acord cu acestea si le accepta, obligandu-se sa le respecte.

(3) Organizatorul ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participantilor colectate prin pagina Organizatorului pentru participarea la Joc sunt distruse in termen de doua luni de la expirarea Jocului, cu exceptia e-mail-urilor participantilor care au acceptat sa primeasca informatii despre promotii si oferte curente oferite de Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand in acest fel astfel de materiale de la participarea la joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal:

https://videnov.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

(7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8) Prin publicarea materialelor pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc.

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive independente de vointa sa rezonabila (forta majora, evenimente intamplatoare, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la Internet etc.).

Art. 16. Organizatorul are dreptul de a inceta Jocul in orice moment din motive tehnice, modificari relevante ale legislatiei in vigoare, ordine ale autoritatilor competente ale statului si/sau circumstante de forta majora, ca atare sunt considerate evenimente si fenomene care sunt exterioare, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila indeplinirea subiectului acestei tombole. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta in mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorii nu datoreaza despagubiri catre Participanti.

Art. 17. Pentru tot ceea ce nu este reglementat cu prezentii termeni si conditii generale ale Jocului, se aplica Termenii si Conditiile Generale ale companiei „Vellea Home EOOD”, specificate pe site-ul www.videnov.ro.

In vigoare din 26.08.2023Follow us